#rosa blanca #LORCA #AngelaGavilan

ANGELAGAVILAN_NOSONLASROSASBLANCASOLEOSOBRELIENZO_58X80_2014

Canción otoñal- FEDERICO GARCÍA LORCA

Todas las rosas son blancas,
tan blancas como mi pena,
y no son las rosas blancas,
que ha nevado sobre ellas.

BAIXO O SIGNO DE EROS -ED MEDULIA -Xulio Valcárcel #AngelaGavilan #Ilustración

 

 

 

 

 

 

 

 

  Xulio Válcárcel é, por riba de calquera outra cousa, un poeta. A súa mirada sobre o mundo é decididamente poética. Valcárcel, autor dalgúns dos máis fermosos poemarios da lírica atlántica, é unha das figuras centrais da cultura galega contemporánea. E entre outras moitas cousas, como de novo queda demostrado nas páxinas de «Baixo o signo de Eros», é un prosista magnífico. Este novo libro seu, que vé a luz na editorial Medulia, e no que de novo leva a prosa en lingua galega a un dos seus máis altos cumios, é un canto ao milagre de amar e de existir. (Ramón Loureiro)